Vrátiť sa o krok späť
  • Výber kupónov
Prejsť na ďalší krok
  
 
 
 
Pomocník pre výpočet počtu kupónov podľa kalendára
Počet pracovníkov Začiatok obdobia
Koniec obdobia
Počet kupónov
                       
     
Pomocník pre zadávanie čísla účtu
Predčíslie
Číslo účtu
Kód banky
           
Pridať kupóny do knižky
Počet kupónov
Nominálna hodnota kupónu
Dokument
Výsledok spracovania