#neviditelni si zaslúžia byť videní! Z každej platby uskutočnenej v reštaurácii jedálnou kartou Up prispejete 1 centom na pomoc neziskovej organizácii Vozmen, n. o. Odstráňme bariéry jedením. Viac na www.neviditelni.sk